2LDK Apartment
in Taira
Kawasaki-shi Miyamae-ku, Kanagawa
¥79,000
65.00 m²
Mukougaoka Yuen Station (7 min. by bus)
1K Apartment
in Shibokuhoncho
Kawasaki-shi Miyamae-ku, Kanagawa
¥59,000
26.08 m²
Musashimizonokuchi Station (7 min. by bus)
2LDK Apartment
in Taira
Kawasaki-shi Miyamae-ku, Kanagawa
¥78,000
65.00 m²
Mukougaoka Yuen Station (7 min. by bus)
2LDK Apartment
in Taira
Kawasaki-shi Miyamae-ku, Kanagawa
¥79,000
65.00 m²
Mukougaoka Yuen Station (7 min. by bus)
1DK Apartment
in Maginu
Kawasaki-shi Miyamae-ku, Kanagawa
¥81,900
39.74 m²
Miyazakidai Station (10 min. walk)
1K Apartment
in Nampeidai
Kawasaki-shi Miyamae-ku, Kanagawa
¥56,000
19.87 m²
Miyamaedaira Station (20 min. walk)
1K Apartment
in Sugao
Kawasaki-shi Miyamae-ku, Kanagawa
¥59,500
19.87 m²
Ikuta Station (2 min. walk)
1K Apartment
in Miyamaedaira
Kawasaki-shi Miyamae-ku, Kanagawa
¥73,500
19.87 m²
Miyamaedaira Station (7 min. walk)
1K Apartment
in Higashiarima
Kawasaki-shi Miyamae-ku, Kanagawa
¥48,000
23.18 m²
Saginuma Station (6 min. walk)
2DK Apartment
in Inukura
Kawasaki-shi Miyamae-ku, Kanagawa
¥78,000
41.60 m²
Tama Station (15 min. walk)
2DK Apartment
in Miyazaki
Kawasaki-shi Miyamae-ku, Kanagawa
¥74,000
37.18 m²
Miyazakidai Station (6 min. walk)
1K Apartment
in Arima
Kawasaki-shi Miyamae-ku, Kanagawa
¥74,000
27.41 m²
Saginuma Station (9 min. walk)
1K Apartment
in Sugao
Kawasaki-shi Miyamae-ku, Kanagawa
¥59,000
19.87 m²
Tama Station (25 min. by bus)
3LDK Apartment
in Arima
Kawasaki-shi Miyamae-ku, Kanagawa
¥117,200
67.00 m²
Saginuma Station (8 min. walk)
1LDK Apartment
in Sugaogaoka
Kawasaki-shi Miyamae-ku, Kanagawa
¥78,500 negotiable
46.00 m²
Ikuta Station (8 min. walk)