1K Apartment
in Shinkawa
Mitaka-shi, Tokyo
¥65,000
24.39 m²
Sengawa Station (12 min. walk)
2LDK Apartment
in Shimorenjaku
Mitaka-shi, Tokyo
¥92,000
52.00 m²
Kichijouji Station (11 min. by bus)
1K Apartment
in Shimorenjaku
Mitaka-shi, Tokyo
¥88,000
28.02 m²
Mitaka Station (12 min. walk)
1K Apartment
in Shinkawa
Mitaka-shi, Tokyo
¥64,000
28.02 m²
Sengawa Station (21 min. walk)
1K Apartment
in Kamirenjaku
Mitaka-shi, Tokyo
¥69,000
19.87 m²
Mitaka Station (22 min. walk)
1K Apartment
in Shimorenjaku
Mitaka-shi, Tokyo
¥73,000
19.87 m²
Mitaka Station (11 min. walk)
1K Apartment
in Kamirenjaku
Mitaka-shi, Tokyo
¥75,500
22.35 m²
Mitaka Station (22 min. walk)
1K Apartment
in Iguchi
Mitaka-shi, Tokyo
¥60,000
19.87 m²
Musashisakai Station (13 min. walk)
2DK Apartment
in Shinkawa
Mitaka-shi, Tokyo
¥84,000
52.98 m²
Sengawa Station (21 min. walk)
1K Apartment
in Shinkawa
Mitaka-shi, Tokyo
¥65,000
19.87 m²
Sengawa Station (18 min. walk)
1K Apartment
in Mure
Mitaka-shi, Tokyo
¥86,500
20.28 m²
Inokashirakouen Station (15 min. walk)
1K Apartment
in Kamirenjaku
Mitaka-shi, Tokyo
¥77,000
24.84 m²
Mitaka Station (12 min. walk)
4SLDK House
in Inokashira
Mitaka-shi, Tokyo
¥300,000
124.21 m²
Inokashirakouen Station (9 min. walk)
1R Apartment
in Shimorenjaku
Mitaka-shi, Tokyo
¥61,000
17.42 m²
Mitaka Station (3 min. walk)
1K Apartment
in Shimorenjaku
Mitaka-shi, Tokyo
¥60,000
18.20 m²
Mitaka Station (5 min. walk)